Αρχική | Σύνδεσμοι | Χάρτης του site | Επικοινωνία | Διαύγεια
 
Hellenic Police
Ελληνική Αστυνομία Ηγεσία Οργανόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό Προσλήψεις Προσωπικού Εκπαίδευση Εξέλιξη Οικονομικές Παροχές Γυναίκες στην Ελληνική Αστυνομία Ειδικοί Φρουροί Συνοριοφύλακες Βαθμοί Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστοιχία βαθμών Ειδικές Υπηρεσίες Λοιπές Υπηρεσίες Τύπος και Μ.Μ.Ε. Οδηγός του Πολίτη Στατιστικά Στοιχεία Θανόντες στο καθήκον Αστυνομικοί Αστυνομική Ακαδημία Κοινωνικές δράσεις Περιοδικό "Αστυνομική Ανασκόπηση" Υλικό Αρχείου


Οικονομικές Παροχές Μεγέθυνση κειμένου Σμίκρυνση κειμένου Εκτύπωση Ηλεκτρονική Διεύθυνση

Οι αποδοχές του Αστυνομικού Προσωπικού, Ειδικών Φρουρών και Συνοριακών Φυλάκων, είναι ενιαίες με αυτές του ένστολου προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και ρυθμίζονται από τις διατάξεις του ν. 4307/2014.

 Εκτός από τον βασικό μισθό, οι αποδοχές αυξάνονται και με τη χορήγηση διαφόρων επιδομάτων και αποζημιώσεων.
 
 Συγκεκριμένα χορηγούνται τα επιδόματα: χρόνου υπηρεσίας, οικογενειακής παροχής, εξομάλυνσης μισθολογικών διαφορών, ειδικής απασχόλησης, ευθύνης διοίκησης / διεύθυνσης, υψηλής και αυξημένης ευθύνης, αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας μονάδων, αλλά και ειδικά επιδόματα που συνδέονται με τον κίνδυνο εκτέλεσης της υπηρεσίας (π.χ. ΕΚΑΜ, ΤΕΕΜ κτλ)

 Επίσης, καταβάλλονται αποζημιώσεις για περιπτώσεις όπως είναι η εκτέλεση υπηρεσίας εκτός έδρας, η απασχόληση πέραν του πενθήμερου, η εκτέλεση εθελοντικής υπηρεσίας πεζής περιπολίας.
 
 Υπάρχει ειδική συνταξιοδοτική μέριμνα για τους παθόντες (και τις οικογένειες αυτών) κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας ή εξαιτίας αυτής, καθώς επίσης, εξαιτίας τρομοκρατικής πράξης ή βίαιου συμβάντος.