Αρχική | Σύνδεσμοι | Χάρτης του site | Επικοινωνία | Διαύγεια
 
Hellenic Police
Ελληνική Αστυνομία Τύπος και Μ.Μ.Ε. Οδηγός του Πολίτη Στατιστικά Στοιχεία Θανόντες στο καθήκον Αστυνομικοί Αστυνομική Ακαδημία Κοινωνικές δράσεις Περιοδικό "Αστυνομική Ανασκόπηση" Υλικό Αρχείου

12-02-2014: Διευκρινήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών της της υπ'αριθ. 13/2013 προκήρυξης για την παροχή υπηρεσιών σίτισης - διατροφής στις εγκαταστάσεις των Π.ΚΕ.Κ.* Αλλοδαπών Μεγέθυνση κειμένου Σμίκρυνση κειμένου Εκτύπωση Ηλεκτρονική Διεύθυνση

*Π.ΚΕ.Κ: Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών Κορίνθου, Αμυγδαλέζας, Παρανεστίου Δράμας, Φυλακίου Ορεστιάδας, Κομοτηνής και Ξάνθης

Για τις διευκρινίσεις και την αρχική προκήρυξη πατήστε εδώ

Δείτε  το έγγραφο της παρακάτω διευκρίνησης.

Κατόπιν υποβολής αιτημάτων διερεύνησης ενδιαφερόμενων εταιρειών επί των όρων των τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αριθ. 13/2013 προκήρυξης και την εξέταση αυτών από την αρμόδια επιτροπή, διευκρινίζονται τα ακόλουθα :

(α) Σύμφωνα με σχετική απαίτηση του στοιχείου 9 της παρ. 3 του τεύχους τεχνικών προδιαγραφών η υπεύθυνη δήλωση που πρέπει να προσκομιστεί από το συμμετέχοντα για τις επιχειρήσεις που θα αναλάβουν την παρασκευή των γευμάτων, στην περίπτωση που δεν παρασκευάζει ο ίδιος τα γεύματα αφορά την περίπτωση αδυναμίας παρασκευής των γευμάτων στη μονάδα του αναδόχου σε έκτακτη ανάγκη. Εξάλλου, σύμφωνα με σχετική απαίτηση του στοιχείου 14 της παρ. 11 του τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, ο ανάδοχος πρέπει σε περίπτωση αδυναμίας παραγωγής στην μονάδα να έχει δυνατότητα παραγωγής σε εφεδρική εγκατάσταση πιστοποιημένη με ISO 22000:2005 ( HACCP ).

(β) Σύμφωνα με σχετική απαίτηση του στοιχείου 7 της παρ. 3 του τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει η ανάληψη κατά την τελευταία τριετία υπηρεσιών μαζικής σίτισης συγκεκριμένου αριθμού γευμάτων για κάθε Προαναχωρησιακό Κέντρο Κράτησης αφορά διάστημα όχι μικρότερο των εννέα (9) μηνών για κάθε έτος μέσα στην τελευταία τριετία, ενώ τα αναφερόμενα γεύματα μπορεί να είναι γεύματα οποιουδήποτε είδους (είτε πρωινό είτε μεσημεριανό είτε βραδινό είτε και συνδυασμός αυτών).

(γ) Στην περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς από Ένωση/Κοινοπραξία, τότε οι απαιτήσεις που αφορούν στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής και επαγγελματικής ευθύνης και στην εμπειρία, θα καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλη της εκάστοτε Ένωσης/Κοινοπραξίας, ανάλογα με το ποσοστό και την έκταση, με τα οποία κάθε μέλος συμμετέχει σ’ αυτή (Ένωση/Κοινοπραξία).

(δ) Σχετικά με τον αναφερόμενο στο στοιχείο 7 της παρ. 3 των τεχνικών προδιαγραφών κατάλογο συμβάσεων, γνωρίζεται ότι δεν υφίσταται απαίτηση ελαχίστου αριθμού αυτών (συμβάσεων).

(ε) Ανάμεσα στις τεχνικές προδιαγραφές που αφορούν στην παροχή υπηρεσιών πλήρους διατροφής των υπηκόων τρίτων χωρών απαιτείται η μονάδα παραγωγής να είναι πιστοποιημένη για την παραγωγή και διάθεση προϊόντων HALAL , υπό την έννοια ότι θα παρασκευάζει και θα διαθέτει προϊόντα HALAL , χωρίς να απαιτείται να είναι αμιγής μονάδα παραγωγής τέτοιου είδους γευμάτων.

(στ) Ανάμεσα στις τεχνικές προδιαγραφές που αφορούν στην παροχή υπηρεσιών πλήρους διατροφής των υπηκόων τρίτων χωρών απαιτείται η μονάδα παραγωγής να είναι πιστοποιημένη για την παραγωγή και διάθεση προϊόντων HALAL , υπό την έννοια ότι θα παρασκευάζει και θα διαθέτει τέτοιου είδους προϊόντα. Το πιστοποιητικό HALAL αφορά σε όλα τα είδη κρεάτων, πλην των χοιρινών.

(ζ) Σύμφωνα με την απαίτηση του στοιχείου 7 της παρ. 3 του τεύχους τεχνικών προδιαγραφών όπως τροποποιήθηκε και ισχύει απαιτείται η απόδειξη ανάληψης κατά την τελευταία τριετία υπηρεσιών μαζικής σίτισης συγκεκριμένου αριθμού γευμάτων για κάθε Προαναχωρησιακό Κέντρο Κράτησης για διάστημα όχι μικρότερο των εννέα (9) μηνών ετησίως, καθώς και κατάλογος στον οποίο θα αναφέρονται αποκλειστικά οι κυριότερες συναφθείσες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών σίτισης της τελευταίας τριετίας.

(η) Σύμφωνα με την απαίτηση του στοιχείου 14 της παρ. 11 του τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, η απόδειξη ότι η εφεδρική εγκατάσταση -της οποίας δεν απαιτείται περιγραφή- θα είναι πιστοποιημένη με ISO 22000:2005 ( HACCP ) και θα έχει αναπτύξει και εφαρμόσει πρόγραμμα ασφάλειας από έκνομες ενέργειες μπορεί να προκύπτει από οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο.

Σημειώνεται ότι, μεταξύ άλλων, μπορεί να γίνει δεκτή υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτήτη μονάδας παραγωγής υπηρεσιών σίτισης, από την οποία θα προκύπτει ότι μπορεί να λειτουργήσει ως εφεδρική εγκατάσταση.

(θ) Σύμφωνα με την απαίτηση του στοιχείου 15 της παρ. 11 του τεύχους τεχνικών προδιαγραφών για τη δυνατότητα χρήσης εφεδρικών οχημάτων σε περίπτωση βλάβης των οχημάτων μεταφοράς, αρκεί η απλή δήλωση συμμόρφωσης με τους σχετικούς απαιτούμενους όρους της εν λόγω παραγράφου